Obowiązkiem osób, którzy zajmują się Pacjentami jest stałe podnoszenie kwalifikacji, gdyż  prawidłowe wykonywanie zawodu medycznego wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy. Współcześnie to właśnie  medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. 

Od początku istnienia przychodni EKSTRADENT nasz personel medyczny – lekarze, higienistki oraz asystentki – brał udział w wielu szkoleniach i kursach praktycznych w kraju i zagranicą podnosząc wiedzę medyczną i swoje umiejętności. Duża część z tych szkoleń organizowana jest także w naszym zakładzie.

„W rękach dobrego lekarza i woda staje się lekarstwem” – Mikołaj Gogol