Rękojmia na wykonane usługi

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów nasi lekarze i higienistki wykonują zabiegi z zachowaniem najwyższej staranności według najlepszej wiedzy lekarskiej.  Jednakże wykonywanie jakichkolwiek zabiegów medycznych może być związane z wystąpieniem ryzyka niepowodzenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na wszystkie usługi wykonane w naszej przychodni udzielana jest rękojmia.

Okres rękojmi wynosi:

 • dla wypełnień stomatologicznych – 12 miesięcy
 • dla usług protetycznych: mikroprotez, dostawek zębów oraz uzupełnień (klamra) i napraw – 12 miesięcy, protez, koron, mostów – 24 miesiące
 • dla wszczepionych implantów – 10 lat (dotyczy tylko części chirurgicznej zabiegu, tj. wszczepienia implantu bez odbudowy protetycznej)

Prawo do rękojmi nie obejmuje:

 • prac tymczasowych, takich jak korony i protezy tymczasowe,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku.

Warunkiem zachowania rękojmi są:

 • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z Pacjentem leczenia,
 • utrzymywanie przez Pacjenta należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania i przechowywania protez,
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w przychodni co najmniej raz na 6 miesięcy.

Utrata prawa do rękojmi następuje w przypadku:

 • samodzielnego dokonywania przeróbek, korekt i napraw uzupełnień protetycznych,
 • uszkodzenia uzupełnień przez czynniki zewnętrzne, w tym poza jamą ustną,
 • występującego u Pacjenta problemu bruksizmu (zgrzytania zębów),
 • fizjologicznego zaniku kości, stanów zapalnych w przyzębiu oraz innych schorzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane prace protetyczne nie podlegają zwrotowi. Prace protetyczne wykonujemy po pobraniu zaliczki w wysokości 50% ich ceny całkowitej. Jeśli Pacjent po rozpoczęciu pracy protetycznej zrezygnuje z leczenia przychodni EKSTRADENT przysługuje prawo do zatrzymania wcześniej pobranej zaliczki .

Powikłania

Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo dochowania największej staranności lekarza  w trakcie leczenia może dojść do powikłań m.in.:

 • bólu zębów i tkanek otaczających,
 • szczękościsku,
 • pęknięcia i złamania zębów,
 • obrzęku, ropni i krwiaków,
 • krwawienia po wykonanych zabiegach,
 • podwyższonej temperatury ciała,
 • złe samopoczucie,
 • wystąpienie reakcji alergicznej za zastosowane leki pomimo przeprowadzonego wcześniej wywiadu lekarskiego,
 • zaostrzenie przebiegu współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjentów między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających wpływ na prowadzenie pojazdów,
 • problemy natury estetycznej,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem,
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie endodontyczne, protetyczne, czy chirurgiczne.