Czym jest protetyka stomatologiczna?

Protetyka stomatologiczna to jeden z działów stomatologii związany z odbudową braków w uzębieniu. Uwzględnia się tutaj zarówno utratę tkanek zęba, jak i pojedyncze lub mnogie braki w uzębieniu. Wszystkie te problemy mogą wynikać z różnorodnych uszkodzeń – choćby mechanicznych – ale co ważne, mogą być również rezultatem poważnych schorzeń zębów, które należy szybko zdiagnozować, by zastosować odpowiednie leczenie. Ponadto, odpowiednia odbudowa protetyczna zapobiega dalszym zniszczeniom zębów, np. w postaci złamań i pozwala cieszyć się zdrowym, pięknym uśmiechem przez długie lata.

W przypadku bardzo dużych uszkodzeń zębów lub też braków zębowych, działania z zakresu protetyki stomatologicznej często łączą się z implantologią stomatologiczną. Fundamentem jest w tym przypadku implant zębowy umieszczony w miejscu konkretnego braku – stanowi on filar do pełnej odbudowy protetycznej. W przypadku mniejszych uszkodzeń, implanty zębowe nie są konieczne – każde podjęte działanie musi być jednak zdiagnozowane przez właściwego lekarza stomatologa.

Odbudowa protetyczna

Odbudowa protetyczna polega na wykorzystaniu uzupełnień protetycznych wykonanych z odpowiednich, trwałych materiałów. Wyróżnia się uzupełnienia stałe (nie da się ich usnąć z jamy ustnej), jak korony i mosty, uzupełnienia ruchome (np. protezy) oraz uzupełnienia kombinowane. Każde z uzupełnień powinno być właściwie dobrane do konkretnych uszkodzeń zęba i braków zębowych.

Najpowszechniej stosowane uzupełnienia protetyczne:

Korony protetyczne
Uzupełnienie związane ze znacznym ubytkiem lub utratą korony zęba.


Mosty protetyczne
Uzupełnienia protetyczne związane z wypełnieniem luki bądź luk zębowych.


Protezy stomatologiczne
Uzupełnienie odbudowujące część lub całość uszkodzonego łuku zębowego.


Licówki
Uzupełnienie w postaci cienkiej płytki ceramicznej nakładanej na przednie powierzchnie zębów. Stosowane głównie w celach estetycznych.


Protezy stomatologiczne
Nie zamykamy się na żadne problemy, dlatego też zakres usług z dziedziny protetyki stomatologicznej jest niezwykle szeroki. Nasi lekarze zajmujący się protetyką stomatologiczną proponują po konsultacji z pacjentem następujące rozwiązania protetyczne:

Najpowszechniej stosowane uzupełnienia protetyczne:

 • pełna gama koron protetycznych
 • mosty (w tym mosty pełnoceramiczne)
 • protezy overdenture
 • protezy całkowite na locatorach

Uzupełnienia stałe:

 • korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • korony porcelanowe na podbudowie z metalu
 • korony kompozytowe
 • korony jednolicie metalowe
 • korony teleskopowe
 • korony akrylowe
 • uzupełnienia ceramiczne typu inlay/onlay/overlay
 • licówki kompozytowe
 • licówki porcelanowe
 • pełna gama wkładów koronowo-korzeniowych

Uzupełniania ruchome

 • protezy akrylowe
 • protezy natychmiastowe
 • protezy szkieletowe (klamrowe i bezklamrowe)
 • proteza overdenture