Realizując obowiązek wynikający z art 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 ze zm.) w nawiązaniu do art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) dotyczący zamieszczania na stronie internetowej informacji o wpływie działalności wykonywanej przez podmiot na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku w wykonywaniem działalności w zakresie rentgenodiagnostyki informujemy, że korzystamy z aparatów RTG wytwarzających promieniowanie jonizujące na podstawie zezwoleń wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

  1. Obszarem, w którym stosowane jest promieniowanie jonizujące jest RENTGENODIAGNOSTYKA
  2. Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego dla wszystkich wymienionych działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony.
  3. Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz testy specjalistyczne. Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego  podlega obowiązkowym szkoleniom zarówno z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej jak i ochrony radiologicznej pacjenta.
  4. Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.
  5. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego dopuszczalnych wartości dawek granicznych wynoszących dla: pracowników: 20 mSv/rok; ogółu ludności : 1 mSv/rok.
  6. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.
  7. Działalność z zakresu zastosowania promieniowania jonizującego  prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym znowelizowanej ustawy Prawo atomowe.